Gmina Kluki - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Statystyki drużyny

Sport.pl

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 179, wczoraj: 147
ogółem: 473 649

statystyki szczegółowe

Regulamin Turnieju

 

Regulamin

I Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o

Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kluki

 

I  ORGANIZATOR

1.  Celem halowego turnieju piłki nożnej jest:

a)  popularyzacja halowej piłki nożnej w Klukach.

b) tworzenie widowiska sportowego dla kibiców

c) zapewnienie społeczeństwu przeżyć sportowych stanowiących formę aktywnego wypoczynku   

     i integracji społecznej.

d) Uczestniczenie w imprezach sportowych o charakterze lokalnym mających na celu wspólną

     rywalizację sportową zgodną z duchem i ideą sportu.

e) propozycja spędzania czasu wolnego podczas weekendu i integracja mieszkańców Gminy

                 

          2.  Organizatorem turnieju jest :                                                                                                       - 

                -  Przewodniczący Rady Gminy Kluki   

                -  Gminny Koordynator Sportu    

                -  Komisja Oświaty, Kultury i Sportu         

                    

       3.  Termin i miejsce turnieju:

 a)  Turniej odbędzie się w dniu 18 marca 2018r w Sali gimnastycznej „ORZEŁ”

      przy Zespole Szkół w Klukach ul. Szkolna 4.

 b)  Rozpoczęcie turnieju uzależnione jest od liczby zgłoszonych drużyn, informacja

      o godzinie  rozpoczęcia  turnieju zostanie przekazana telefonicznie kapitanom

      zgłoszonych drużyn w dniu 17.03.2018 r.

c) Planowana godzina rozpoczęcia meczu o 3-cie  miejsce: 17:35, planowana  godzina

       rozpoczęcia  meczu o I-sze miejsce  18.00.

 1. Kompetencje Organizatora:
 • podejmowanie decyzji dotyczących respektowania regulaminu i systemu rozgrywek,
 • weryfikacja zawodników, kar i rozgrywek,
 • opracowywanie systemu rozgrywek,
 • dokonywanie obsady sędziowskiej,
 • prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyki rozgrywek,
 • zabezpieczenie piłki do gry,
 • wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania turnieju oraz po jego zakończeniu rozpatruje organizator.

II. SYSTEM ROZGRYWEK

 1. System rozgrywek w turnieju uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.
 2. Każdy zespół zgłasza do rozgrywek listę zawodników na formularzu otrzymanym przez organizatora.
 3. W  turnieju  mogą brać udział:
 • zawodnicy którzy mieszkają, pracują lub uczą się na terenie Gminy  Kluki,
 • osoby powyżej 14 roku życia
 • osoby niepełnoletnie  muszą  złożyć pisemne oświadczenie zgody obydwojga  rodziców (formularz dostępny u organizatora),

4. Drużyny składają się maksymalnie z 8 zawodników, zgłoszonych wcześniej na liście startowej i występują w jednolitych strojach (bramkarz musi grać w stroju odróżniającym się kolorystycznie od stroju drużyny).

a)   zespoły na boisku grają w składach 4-ech graczy w polu + bramkarz

b)   zmiany prowadzone są w systemie „hokejowym” w czasie przerw w grze. Ilość zmian jest nieograniczona.

       c)   wprowadza się „strefę zmian”, która dotyczy własnej połowy boiska,

d)  bramkarz może zamienić się miejscami z każdym zawodnikiem pod warunkiem, że zmiana zostanie dokonana za zgodą sędziego oraz nastąpi on podczas przerwy w grze.

e)   zawodnicy występują w obuwiu odpowiadającym wymogom nawierzchni

f)   zawodnik może grać tylko w jednym zespole,

g)   prawo wyboru koszulek przysługuje zespołowi wymienionemu w terminarzu na   pozycji – goście.

5.   Do prowadzenia zawodów musi być wyznaczony sędzia, który odpowiada za obiektywne prowadzenie zawodów.

 1. W przypadku niemożliwości rozegrania przez jedną z drużyn meczu w ustalonej  godzinie,  drużyna  przeciwna otrzymuje 3 punkty a wynik 5:0
 2. Za zwycięstwo w rozgrywkach grupowych drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt a za przegrany 0 punktów
 3. O kolejności miejsc decyduje:

     - większa ilość zdobytych punktów

     - wyniki bezpośredniego spotkania przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów

     - mała tabela przy 3-ch zespołach z jednakową ilością punktów

     - większa ilość zdobytych bramek

     - lepsza różnica  bramek                                                                                                                                    

         9. Nagrody:

          a)   za zdobycie pierwszych trzech miejsc zespoły w turnieju otrzymają  medale

b)   pozostałe  drużyny  otrzymają pamiątkowe  puchary za udział w  turnieju

c)   organizator prowadzi klasyfikację na:

   - „Najlepszego strzelca”, „najlepszym strzelcem” – zostanie zawodnik, który w całym turnieju strzelił  najwięcej bramek, 

   - „Najlepszego bramkarza” -   najlepszego bramkarza wytypują kapitanowie drużyn,

                                                                         III. PRZEPISY

 1. Mecze turnieju  prowadzi sędzia wytypowany przez Organizatora Turnieju.
 1. mecze są rozgrywane zgodnie z obowiązującymi Przepisami Gry.
 2. sędziowie mają prawo karania zawodników następującymi karami:

- kartka żółta kara czasowego wykluczenia z gry 1-2 min ( kara zostaje anulowana w momencie zdobycia bramki przez drużynę grającą w przewadze),

- poprzez okazanie czerwonej kartki zawodnikowi, co jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem go z gry w tym spotkaniu (bez prawa powrotu do gry), a drużyna gra w osłabieniu 5 minut (bez względu na ilość bramek, które padną w tym czasie; po upływie tego czasu drużyna grająca w osłabieniu uzupełnia skład).

 1. po upływie kary czasowej sędzia gestem zezwala zawodnikowi na wejście na plac gry.

2.  Mecz trwa   ......................, (Czas trwania zawodów ustala organizator, w zależności od  

              ilości zgłoszonych zespołów)

 1. w czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny w sposób kulturalny i taktowny, nie dotyczący podjętej przez niego decyzji,
 2. w czasie spóźnienia zespołu i w związku z tym rozpoczęcia meczu przekraczającego 5 minut, sędzia ma prawo odgwizdać walkower,
 3. sędzia sygnałem gwizdka kończy mecz, czas i sygnał z tablicy informacyjnej jest tylko czasem poglądowym i nie przerywa gry meczu,
 4. rzut autowy wykonywany jest nogą i traktowany jako rzut wolny pośredni,
 5. rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m. na wprost bramki,
 6. obowiązuje odległość 4 metrów od piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry,
 7. przepis o spalonym nie obowiązuje
 8. zabrania się gry wślizgiem w zasięgu gry (brutalny wślizg jest karany czasowym wykluczeniem z gry),
 9. czas rozpoczęcia gry przy stałym fragmencie lub w czasie rozpoczęcia akcji od bramkarza wynosi 4 s.,
 10. przy aucie bramkowym bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką z dowolnego miejsca pola karnego, ale piłka musi opuścić pole karne,
 11. gdy bramkarz przechwyci piłkę w czasie gry, wprowadza ją do gry: nogą lub ręką.
 12. piłka odbita od konstrukcji dachu – rzut wolny pośredni z linii autu na wysokości przewinienia,

IV POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach, powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran – plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.               
 2. Każda drużyna musi posiadać własne ubezpieczenie NW, OC. W przypadku konieczności wezwania karetki pogotowia, służb medycznych, wszelkie koszty pokrywa drużyna uczestnicząca w rozgrywkach.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo osób (np. przeciwnika) zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach itp. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na sprawcę.
 4. Na podstawie podpisanego oświadczenia zawodnik zostaje dopuszczony do gry. W przypadku podania fałszywych danych odpowiedzialność spoczywa na zawodniku drużyny.
 5. W przypadku obecności w drużynie nieletnich, kapitan musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział ich podopiecznych w rozgrywkach  Gminnym Halowym Turnieju Piłki Nożnej oraz posiadać pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych nieletnich, że zapoznali się z regulaminem i warunkami uczestnictwa ich podopiecznych w rozgrywkach, akceptują je i wyrażają zgodę na ich udział. (Kapitan drużyny musi w/w dokumenty dostarczyć do Organizatora).
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania turnieju.
 7. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko + szatnia) obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.
 8. Osoby pod wpływem alkoholu nie mogą przebywać na obiekcie sportowym.
 9. Zawodnik, któremu udowodni się, że gra pod wpływem alkoholu musi opuścić boisko oraz obiekt Sportowy.
 10. Za bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie meczu, przed nim jak i po nich odpowiada cała drużyna. Organizator może nałożyć różne sankcje do wykluczenia tych drużyn z rozgrywek włącznie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do nakładania kar dyscyplinarnych, łącznie z odebraniem punktów drużynie, której zawodnik zakłóca porządek w czasie rozgrywania meczów w Gminnym Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Klukach.
 12. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach i na terenie całego obiektu Sali Sportowej (całkowity zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych). Kapitan zespołu jest odpowiedzialny za egzekwowanie w/w zakazów wobec zawodników i kibiców swojego zespołu. Nie przestrzeganie w/w zakazów może doprowadzić do czynności dyscyplinarnych wobec drużyny (włącznie z wykluczeniem z rozgrywek).
 13. Drużyna musi wyznaczyć kapitana, który podczas zawodów jako jedyny może zgłaszać uwagi Organizatorom Turnieju.
 14. Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest Organizator.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas turnieju                                

 

                                                                    ORGANIZATORZY

 

Przewodniczący Rady Gminy Kluki

Gminny Koordynator Sportu

Komisja Oświaty, Sportu i Kultury

 

 

 

 

 

.

 

Kalendarium

11

12-2018

wtorek

12

12-2018

środa

13

12-2018

czwartek

14

12-2018

piątek

15

12-2018

sobota

16

12-2018

niedziela

17

12-2018

pon.

Reklama

Kontakty

Zegar

Losowa galeria

Nowa galeria
brak zdjęć

Wyniki

Ostatnia kolejka 5
Szerundol & Parzno 6:7 Zemsta Zarzecze
Sportowe Okrzei 8:1 Sokół Kaszewice
KS Osina 5:5 Drewex Żar

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 6

Tabela ligowa

Ostatnie spotkanie

Szerundol & Parzno 6:7 Zemsta Zarzecze
2017-11-03, 18:00:00
Boisko ORLIK w Klukach
    relacja »

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.