Gmina Kluki - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Statystyki drużyny

Sport.pl

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 64, wczoraj: 204
ogółem: 483 549

statystyki szczegółowe

Regulamin Turnieju 20.08.2017

Regulamin  IX  Gminnego  Turnieju  Piłki  Nożnej

 o  Puchar  Wójta  Gminy  Kluki  w  dniu 20.08.2017r.

 

I. ORGANIZATOR

 

 1. Gminny Turniej Piłki Nożnej to  rozgrywki piłkarskie prowadzone na boisku  „ORLIK 2012” przy  Zespole  Szkół w Klukach ul. Szkolna 4 z  udziałem  drużyn z terenu Gminy Kluki

 

 1. Organizatorami Gminnego Turnieju Piłki Nożnej są:

         -   Animator Sportu przy boisku „ORLIK”  -  Klarecki  Damian

             -   Gminny Koordynator  Sportu  -  Sionkowski  Jacek

 

 1. Patronat  Honorowy:

a)  Wójt  Gminy  Kluki  -  Sikora  Karol

 

4.Cele i zadania turnieju

 1.  popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Kluki,

b) podczas turnieju wyłonienie najlepszej drużyny  w piłce nożnej,

c) kształtowanie umiejętności współdziałania i rywalizacji zgodnie z zasadami „Fair Play”,

d) propozycja spędzania czasu wolnego podczas weekendu i integracja mieszkańców Gminy

e)Aktywizacja młodzieży i dorosłych do prowadzenia aktywnego i sportowego stylu życia,

 

 1. Kompetencje Organizatora:

a)podejmowanie decyzji dotyczących respektowania regulaminu i systemu rozgrywek,

b)weryfikacja zawodników, kar i rozgrywek,

c)opracowywanie systemu rozgrywek,

d)dokonywanie obsady sędziowskiej,

e)prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyki rozgrywek,

f)zabezpieczenie piłki do gry (do rozgrzewki piłkę zabezpieczają sobie zespoły we własnym zakresie)

 

 1. W czasie turnieju zawodnicy mogą być poddawani konfrontacji, która będzie odbywała się na zasadzie obowiązkowego przedstawienia dowodu tożsamości. Może to nastąpić przed, w przerwie lub bezpośrednio po każdym meczu pod warunkiem zgłoszenia przez  kapitana drużyny, przed zakończeniem meczu. Organizator może konfrontować zawodników w dowolnym momencie trwania rozgrywek, jak również po ich zakończeniu. W przypadku braku lub odmowy okazania dowodu tożsamości – zespół zostaje ukarany walkowerem. Przy konfrontacji musi być organizator, sędzia zawodów, zawodnicy konfrontowani oraz  kapitanowie obydwu drużyn. Zawodnicy, którzy odmówią poddania się konfrontacji zostają automatycznie uznani za nieuprawnionych do gry.

 

 1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania turnieju oraz po jego zakończeniu rozpatruje organizator.

                                                                                                                                                 

II. SYSTEM ROZGRYWEK

 

1.System rozgrywek w turnieju uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.

 

2.Każdy zespół zgłasza do rozgrywek listę zawodników na formularzu otrzymanym przez organizatora.

 

3.W  turnieju  mogą brać udział:

 

a)      zawodnicy którzy mieszkają, pracują lub uczą się na terenie Gminy  Kluki,

b)osoby  pełnoletnie – bez ograniczeń,

c)osoby niepełnoletnie  muszą  złożyć pisemne oświadczenie zgody obydwojga  rodziców(formularz dostępny u organizatora),

 

4. Drużyny składają się maksymalnie z 15 zawodników, zgłoszonych wcześniej na liście startowej i występują w jednolitych strojach (bramkarz musi grać w stroju odróżniającym się kolorystycznie od stroju drużyny).

a)   zespoły na boisku grają w składach 6-ciu graczy w polu + bramkarz

b)   zmiany prowadzone są w systemie „hokejowym” w czasie przerw w grze. Ilość zmian jest nieograniczona.

c)   wprowadza się „strefę zmian”, która dotyczy własnej połowy boiska,

d)  bramkarz może zamienić się miejscami z każdym zawodnikiem pod warunkiem, że zmiana zostanie dokonana za zgodą sędziego oraz nastąpi on podczas przerwy w grze.

e)   zawodnicy występują w obuwiu odpowiadającym wymogom nawierzchni

f)   zawodnik może grać tylko w jednym zespole,

g)   prawo wyboru koszulek przysługuje zespołowi wymienionemu w terminarzu na   pozycji – goście.

 

5.   Do prowadzenia zawodów musi być wyznaczony sędzia, który odpowiada za obiektywne prowadzenie zawodów. Uprawnienia sędziego i posługiwanie się prawem nadanym mu przez Przepisy Gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na obiekt gdzie rozgrywane będą zawody. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą. Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziego. Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziego obiektu, na którym znajduje się boisko. Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą, jak również i wyniku meczu są ostateczne. Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry wówczas, gdy zawodnik nie zachowuje się sportowo lub jest stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

 

6.W przypadku niemożliwości rozegrania przez jedną z drużyn meczu w ustalonej  godzinie,  drużyna  przeciwna otrzymuje 3 punkty a wynik 5:0

 

7.  Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt a za przegrany 0 punktów

     

      8.  O kolejności miejsc decyduje:

   - większa ilość zdobytych punktów

   - wyniki bezpośredniego spotkania przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów

   - mała tabela przy 3-ch zespołach z jednakową ilością punktów

   - większa ilość zdobytych bramek

   - lepsza różnica  bramek

                                                                                                                                                                                      

        9. Nagrody:

a)   za zdobycie pierwszych trzech miejsc zespoły w turnieju otrzymają  medale

b)   pozostałe  drużyny  otrzymają pamiątkowe  puchary za udział w  turnieju

c)   organizator prowadzi klasyfikację na:

   - „Najlepszego strzelca”, „najlepszym strzelcem” – zostanie zawodnik, który w całym turnieju strzelił  najwięcej bramek, 

   - „Najlepszego bramkarza” -   najlepszego bramkarza wybierze komisja powołana przez

       Organizatora,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           III. PRZEPISY

 

 1. Mecze turnieju  prowadzi sędzia wytypowany przez Organizatora Turnieju.

a)mecze są rozgrywane zgodnie z obowiązującymi Przepisami Gry.

b)sędziowie mają prawo karania zawodników następującymi karami:

- kartka żółta kara czasowego wykluczenia z gry – 2 min ( kara zostaje anulowana w momencie zdobycia bramki przez drużynę grającą w przewadze),

- poprzez okazanie czerwonej kartki zawodnikowi, co jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem go z gry w tym spotkaniu (bez prawa powrotu do gry), a drużyna gra w osłabieniu 5 minut (bez względu na ilość bramek, które padną w tym czasie; po upływie tego czasu drużyna grająca w osłabieniu uzupełnia skład). zawodnik, który otrzyma karę czasowego wykluczenia z gry powinien stać poza linią boczną na wysokości linii środkowej boiska w odległości 1 metra od linii bocznej.

c)po upływie kary czasowej sędzia gestem zezwala zawodnikowi na wejście na plac gry.

d)zawodnik po otrzymaniu czerwonej kartki musi opuścić teren boiska i udać się do szatni

.

UWAGA!!!

      Zawodnik, który kwalifikuje się do kary czasowego wykluczenia z gry:

- za pierwsze przewinienie tego typu zostaje wykluczony z gry na 2 minuty,

- za drugie przewinienie tego typu zostaje wykluczony z gry na 3 minuty,

- za trzecie przewinienie tego typu zostaje ukarany czerwoną kartką.

Sędzia ma prawo ukarać zawodnika od razu karą 3 minut, lub czerwoną kartką, w    zależności od ciężaru przewinienia (np. celowe zagranie piłki ręką, wybitnie niesportowe zachowanie lub przerwanie korzystnie rozwijającej się akcji drużyny przeciwnej).

 

2.  Mecz trwa   ......................, (w szczególnym przypadku, niezależnym od Organizatora   zawodów,    sędzia ma prawo odpowiednio skrócić czas meczu).

 

a)w czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny w sposób kulturalny i taktowny, nie dotyczący podjętej przez niego decyzji,

b)w czasie spóźnienia zespołu i w związku z tym rozpoczęcia meczu przekraczającego 5 minut, sędzia ma prawo odgwizdać walkower,

c)sędzia może doliczyć maksimum 2 minuty za np. nieumyślne przerwy w czasie gry,

d)rzut autowy wykonywany jest nogą i traktowany jako rzut wolny pośredni,

e)rzut karny wykonywany jest z linii pola karnego na wprost bramki,

f)obowiązuje odległość 5 metrów od piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry,

g)przepis o spalonym nie obowiązuje

h)zabrania się gry wślizgiem w zasięgu gry (brutalny wślizg jest karany czasowym wykluczeniem z gry – 2 min),

i)czas rozpoczęcia gry przy stałym fragmencie lub w czasie rozpoczęcia akcji od bramkarza wynosi 4 s.,

j)przy aucie bramkowym bramkarz wprowadza piłkę do gry nogą z dowolnego miejsca pola karnego,

k)gdy bramkarz przechwyci piłkę w czasie gry, wprowadza ją do gry: nogą lub ręką.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

IV POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach, powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran – plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników                                                                                                                                                                                 
 2. Każda drużyna musi posiadać własne ubezpieczenie NW, OC. W przypadku konieczności wezwania karetki pogotowia, służb medycznych, wszelkie koszty pokrywa drużyna uczestnicząca w rozgrywkach.

 

 1. Ze względu na bezpieczeństwo osób (np. przeciwnika) zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach itp. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na sprawcę.

 

 1. Na podstawie podpisanego oświadczenia zawodnik zostaje dopuszczony do gry. W przypadku podania fałszywych danych odpowiedzialność spoczywa na zawodniku drużyny.

 

 1. W przypadku obecności w drużynie nieletnich, kapitan musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział ich podopiecznych w rozgrywkach Gminnym Turnieju Piłki Nożnej oraz posiadać pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych nieletnich, że zapoznali się z regulaminem i warunkami uczestnictwa ich podopiecznych w rozgrywkach, akceptują je i wyrażają zgodę na ich udział. (Kapitan drużyny musi w/w dokumenty dostarczyć do Organizatora).

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania turnieju.

 

 1. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko + szatnia) obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.

 

 1. Osoby pod wpływem alkoholu nie mogą przebywać na obiekcie sportowym.

 

 1. Zawodnik, któremu udowodni się, że gra pod wpływem alkoholu musi opuścić boisko oraz obiekt Sportowy.

 

 1. Za bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie meczu, przed nim jak i po nich odpowiada cała drużyna. Organizator może nałożyć różne sankcje do wykluczenia tych drużyn z rozgrywek włącznie.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nakładania kar dyscyplinarnych, łącznie z odebraniem punktów drużynie, której zawodnik zakłóca porządek w czasie rozgrywania meczów w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej w Klukach.

 

 1. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach i na terenie całego obiektu       „ORLIK 2012”(całkowity zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych).      Kapitan zespołu jest odpowiedzialny za egzekwowanie w/w zakazów wobec zawodników i kibiców swojego zespołu. Nie przestrzeganie w/w zakazów może doprowadzić do czynności dyscyplinarnych wobec drużyny (włącznie z wykluczeniem z rozgrywek).

 

 1. Drużyna musi wyznaczyć kapitana, który podczas zawodów jako jedyny może zgłaszać uwagi Organizatorom Turnieju. Drużynie wykluczonej z rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów.

 

 1. Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest Organizator.

 

 1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

 

 

 

                                                                                       ORGANIZATORZY       

 

                                                                                                                   

 

Kalendarium

19

01-2019

sobota

20

01-2019

niedziela

21

01-2019

pon.

22

01-2019

wtorek

23

01-2019

środa

24

01-2019

czwartek

25

01-2019

piątek

Reklama

Kontakty

Zegar

Losowa galeria

Rodzinny Turniej Piłki Nożnej
Ładowanie...

Wyniki

Ostatnia kolejka 5
Szerundol & Parzno 6:7 Zemsta Zarzecze
Sportowe Okrzei 8:1 Sokół Kaszewice
KS Osina 5:5 Drewex Żar

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 6

Tabela ligowa

Ostatnie spotkanie

Szerundol & Parzno 6:7 Zemsta Zarzecze
2017-11-03, 18:00:00
Boisko ORLIK w Klukach
    relacja »

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.